Programowalny sterownik Nadzoru zabezpieczeń   O Firmie
Realizacje
Vacon Finlandia
Control Techniques
Allen Bradley
Programowalny sterownik nadzoru zabezpieczeń
Sterownik do zestawów pompowych i przepompowni ścieków
Referencje

Programowalny Sterownik Nadzoru Zabezpieczeń  przeznaczony  jest do ochrony  trójfazowych silników  indukcyjnych przed skutkami przeciążeń, asymetrii  obciążenia i zwarć.

Procedura sterowania silnika jest realizowana przez program zgodnie z nastawami użytkownika. W zakresie funkcji sterowania i pomiarów generowane są do zewnętrznych obwodów  występujące wielkości pomiarowe i stany  alarmowe.

Stosowanie tego sterownika ułatwia wykonanie  funkcji nastawczych, diagnostycznych i zabezpieczeniowych. Aplikacje są łatwo modyfikowalne. Przykładowy układ obwodu zabezpieczeniowego przedstawia schemat aplikacji dla silnika indukcyjnego.

Sterownik działa  na podstawie ciągłego pomiaru wartość napięcia i prądu, jego przesunięcia fazowego w trzech torach prądowych. Z tych zależności procesor dokonuje analizę przepływu energii niezależnie dla każdego toru prądowego chronionego obiektu. Procedura programu generuje z tego stan nagrzania i obciążenia silnika, ocenę stanu pracy pompy, asymetrię prądu, przebieg prądu rozruchowego i stanów zwarcia. Użytkownik ma  możliwość dokonania nastaw wyjść stykowych.

Do celów nadzoru sterownik generuje poprzez RS485 raporty w czasie rzeczywistym do PC. Łącze RS485 umożliwia także zdalne dokonywanie nastaw sterownika. Stany awaryjne mogą być kasowane lokalnie i programowo i zdalnie. Sterownik sygnalizuje także brak odłączenia stycznika w przypadku zadziałania zabezpieczenia. Jest możliwość wywołania ze stanu gorącego stanu zimnego w celu  umożliwienia wykonania pracy dorywczej. W wersji z pomiarem  temperatury jej wartość pomiarowa reaguje jak człon przeciążeniowy.

Instrukcja obsługi: plik .pdf


Copyright © 2006 WILTOR