Realizacje   O Firmie
Realizacje
Vacon Finlandia
Control Techniques
Allen Bradley
Programowalny sterownik nadzoru zabezpieczeń
Sterownik do zestawów pompowych i przepompowni ścieków
Referencje

     Specjalizujemy się w doborze i aplikacji pojedynczych napędów AC
i DC, zespołów napędowych zapewniających współbieżność w oparciu o nadrzędny sterownik swobodnie programowalny i wizualizację procesów  technologicznych oraz w opracowaniu i wykonawstwie kompletnych systemów pompowych pracujących w technologii stałego ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu.

     Systemy mogące obsługiwać 2-6 pomp z jednym przemiennikiem częstotliwości wędrującym po wszystkich pompach  lub dla mniejszych mocy pomp przemiennik przechodzący na następną pompę  w trakcie czuwania układu w oparciu o własny Sterownik Specjalizowany SZH.

     Oferujemy także sprawdzony w wielu zastosowaniach Programowalny Sterownik Nadzoru zabezpieczeń oraz inne urządzenia wykonywane zgodnie z zapotrzebowaniem Klienta, np. sterowanie przydomowych oczyszczalni ścieków czy sterowanie zestawami pompowymi poprzez GSM.

Produkujemy sterowanie kompletnych linii technologicznych

jak również rozdzielnice elektryczne

Zapraszamy do współpracy i kontaktu.

Współpraca i przedstawicielstwo kilku renomowanych firm zapewnia optymalny dobór urządzeń oraz ich najwłaściwsze zastosowanie. Posiadamy podpisane umowy i autoryzację poniższych firm:

Produkujemy też własne sterowniki:

 


Copyright © 2006 WILTOR